Downloads

Formulier voor aanmelding voor activiteiten

Mocht je je niet via elektronische weg voor een activiteiten willen of kunnen opgeven, dan kun je hier een inschrijvingsformulier downloaden, dat je vervolgens kunt uitprinten en opsturen.

Nieuw programma

Je kunt het programma als PDF via deze link downloaden. Stuur het gerust door naar mensen die je kent en die hier misschien ook belangstelling voor hebben.

Digitale Nieuwsbrief van La Verna

Onze digitale Nieuwsbrieven bevatten naast aankondigingen van activiteiten allerlei kleine berichten over de gang van zaken in La Verna. Je kunt die Nieuwsbrieven direct in je browser bekijken:

Wil je de folder auto-
matisch ontvangen, neem dan contact met ons op.