Missie en kernwaarden

Missie

La Verna heeft als missie de spirituele ontwikkeling van mensen te ondersteunen, ongeacht hun kerkelijke, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

Het centrum richt zich qua activiteiten niet specifiek op franciscaanse spiritualiteit. De bedding waarbinnen La Verna opereert is echter wel franciscaans, d.w.z. het centrum is een project van de Franciscanen in Nederland. Franciscaanse spiritualiteit maakt deel uit van die bedding en is bv. terug te vinden in de kernwaarden van vertrouwen, inspiratie en gastvrijheid die in het werk van La Verna voorop staan.

Kernwaarden van La Verna

De kernwaarden van La Verna zijn:
La Verna wekt vertrouwen,
La Verna inspireert en
La Verna is gastvrij.

La Verna is gastvrij

La Verna is gastvrij; de gastvrouwen en gastheren zijn een belangrijke groep medewerkers van La Verna. Een eerste indruk is zo belangrijk en bepalend bij binnenkomst. Hoe word je bejegend en ontvangen? Als mensen bij La Verna binnenkomen moeten ze in de manier waarop ze ontvangen worden een echo horen van ‘mens je bent geliefd; daar hoef je niets voor te doen’; een boodschap die geldt voor ieder mensenkind dat geboren wordt.

In het in 2012 verschenen boek ‘Ontvangen, de religieuze bronnen van onze gastvrijheid’ wordt als motief voor gastvrijheid gegeven: Je weet het maar nooit; wie staat er voor jouw deur? Het kan de Messias zijn, het kan Christus zelf zijn.
Bij die gastvrijheid speelt de communiteit die hier woont een grote rol. De communiteit is een gastvrij huis voor de vele vrijwilligers en medewerkers van La Verna. De broeders moeten het voorbeeld geven. Franciscanen mogen zich niets mogen toe-eigenen. In zijn regel schreef Franciscus het zo: ‘Overal waar broeders in kluizenarijen of andere plaatsen zijn, moeten zij ervoor uitkijken zich een plaats toe te eigenen of iemand die te ontzeggen. En wie er ook naar hen toekomt, vriend of tegenstander, dief of bandiet, iedereen moet vriendelijk ontvangen worden.’

Bij gastvrijheid hoort ook het bewaken van de ruimte. In al de veertien jaren dat La Verna bestaat, is het twee maal gebeurd dat we iemand de deur gewezen hebben. Eenmaal was de relatie tussen cursusleider en deelnemer zo verstoord, dat we gezegd hebben: ‘Hier, je geld terug. Het is jammer, jij komt met verwachtingen naar een cursus; een cursusleider doet zijn best er iets goeds van te maken. Laten we maar erkennen dat het niet gegaan is zoals gewenst; maar weet dat je gewoon in het vervolg welkom bent.’ De tweede keer sprak een cursist in de pauze medecursisten aan op hun problemen en vertelde dat hij ze er in een paar sessies van af kon helpen. We hebben hem laten weten dat hij in deze cursus niet meer welkom was. Het zijn cruciale momenten voor de kwaliteit van La Verna, en voor het bewaren en bewaken van de ruimte waar mensen ontvangen worden.

La Verna inspireert

Bij interviews en onderzoek komt naar voren dat mensen de bijeenkomsten van la Verna inspirerend vinden, dat medewerkers inspirerend genoemd worden. Mensen zijn op zoek naar inspiratie. Inspiratie is in ieder geval iets wat je ontvangt, door te luisteren, door je open te stellen. Maar wat wordt er dan precies mee bedoeld? Is inspiratie wat mensen nodig hebben bij een cursus creatief schrijven of levensverhalen schrijven?

Gaat het om goddelijke inspiratie, om een idee, een inval, om inspirerende woorden?
Gaat het om de uitwisseling, dat er – als je zo samen met iets bezig bent – ineens die verbondenheid is, het je gedragen weten door iets wat groter is.
Is inspiratie soms het ‘kijken met andere ogen’, of dat je ineens gaat verstaan wat een traditie aanreikt?
Heeft het met adem te maken, bij je tweede adem komen? Ik moet denken aan wat in interviews en evaluaties genoemd wordt: mensen geven aan dat ze dankzij wat ze op La Verna leerden en ontdekten, overeind konden blijven in ingewikkelde werksituaties.
Een vraag die je ook moet stellen: waartoe inspireert La Verna? Engageer je je met wat om je heen aan de hand is; verzoen je je met jezelf, met je buren?
We onderschrijven van harte dat La Verna inspireert. Maar het is ook een woord dat nieuwsgierig maakt. Als mensen het woord gebruiken moeten we doorvragen: wat bedoel je precies? Wat wil je er mee zeggen?

La Verna wekt vertrouwen

Mensen die La Verna bezoeken zeggen: ‘Als je hier binnenkomt, word je niet benaderd als iemand aan wie iets mankeert; je bent al goed.’ Je mag hier werken aan jezelf, maar het is geen therapie. Je komt hier niet omdat je niet deugt. Het is een veilige omgeving waar je over dingen kunt spreken met elkaar, waar je elders niet gemakkelijk over praat.
Waarom wekt La Verna vertrouwen? Een reden is dat we in een lange religieuze traditie staan. Een traditie die mensen uitzendt met een boodschap van vrede, een traditie waarin het broeder en zuster zijn van elkaar, de normale verhouding is. Niemand is Heer, niemand is meester. Daarom hebben we het ook niet zo op goeroes.

Er staat ook ‘wekt vertrouwen’, niet ‘schenkt’. Het is niet zo dat La Verna dat wel even aanbrengt; of erger nog: erin pompt, alsof vertrouwen een product is dat we kunnen leveren. La Verna wekt; er is iets dat sluimert, misschien slaapt, verborgen aanwezig is, dat wakker wordt, zich opricht en tevoorschijn komt. Soms is het één woord, een lichte aanraking, een toon die het vertrouwen wékt, die een mens bij zichzelf brengt: dit ben ik; ik mag er zijn.

Rob Hoogenboom

Kernwaarden van La Verna:
. Vertrouwen geven en
  wekken
. Inspireren
. Gastvrij zijn.